Het werk van Kindt heeft een sterk autonoom karakter en kun je niet omschrijven binnen één element van de kunst, ze is kunst, altijd op zoek naar vernieuwing en aanpassing. Zij werkt vaak buiten en al improviserend geeft zij vorm aan de kleine dingen die ze op een plek aantreft. Fotografie en film spelen daarbij een grote rol.
Bierumer School, januari 2023 Berichten uit de onderwereld. Bierumer School

Bierumer School

Bierumer School Bierumer School

Bierumer School

Bierumer School

Bierumer School


ZooKeeper CBK Rensenpark Emmen

ZooKeeper CBK Rensenpark Emmen

ZooKeeper CBK Rensenpark Emmen ZooKeeper CBK Rensenpark Emmen

Zicht vanuit het ondergrondse
Zicht vanuit het ondergrondse
Zicht vanuit het ondergrondse
Zicht vanuit het ondergrondse
Berichten uit de onderwereld Bierumer School
Berichten uit de onderwereld CBK Emmen
Mister Postman
Circe
Archief van verloren stromen
Velden van tijd en Ruimte
Aardse Zaken
Contact

Mister Postman

Postman Aardenburg
Een containerunit omgebouwd tot postkantoor. Metdeze transformatie-installaties wil Manja Kindt de kloof tussen kunst en leven overbruggen. Anders dan bij de commodity artists als Haim Steinbach, Ashley Bickerton en Guillaume Bijl, onderzoekt zij met haar wall contemplation units de (schijn)realiteit van de alledaagse werkelijkheid, de positie die het artefact als verhandelbaar object inneemt en vooral de ecologische betrokkenheid van het landschap. Binnen haar adagium: Ervaring van het geleefde landschap is tevens de ervaring van de geleefde tijd vormt de natuur letterlijk de constante voedingsbodem voor haar bijzonder eigenzinnig werk. In deze context heeft zij begin mei het concept Velden van tijd en ruimte opgestart en Aardenburg daadwerkelijk als een transferium vorm gegeven. Binnen een vooraf gestelde tijdsduur en afgebakend gebied heeft zij observatieposten in de vorm van kleine tenten als een museale site gecreëerd. Interactief werden de bezoekers gevraagd om het landschap op een poëtische manier te benaderen, gericht op het zien, horen, ruiken en voelen, om zo de eigenheid van het Zeeuwse landschap te evoceren. De neerslag hiervan werd in foto's, video, teksten, schetsen, geluidsopnames, animaties, kaarten, objecten, curiosa... geregistreerd, geordend, gearchiveerd, verwerkt en getransformeerd tot kunst, voorzien van de nodige stempels, zegels en vignetten van authenticiteit. Net zoals in een echt postkantoor. Met deze aan de commercie ontleende vormen van presentatie stelt zij de vervreemding en de oppervlakkigheid aan de orde die inherent zijn aan de moderne consumptiemaatschappij.

Transferium Aardenburg / Mister Postman

Transferium Aardenburg / Mister Postman

Transferium Aardenburg / Mister Postman

Postman CBK Emmen
ZooKeeper CBK Rensenpark Emmen ZooKeeper CBK Rensenpark Emmen

Aan bezoekers van het Rensenpark (de oude dierentuin van Emmen) werd gevraagd anders na te denken over de omgeving en je te verplaatsen in de onderwereld van het park. Zijn er nog kelders, wat gebeurd daar? Communiceren de planten met elkaar en wat voor beestjes krioelen er. Beschrijf of teken je gedachten hierover. De reacties van alle bezoekers zijn uiteindelijk in Studio Zookeeper en het CBK Emmen gepresenteerd met nummer, naam van de waarnemer en stempel.

Ontvangen post
Ontvangen post
Ontvangen post
Ontvangen post
Berichten uit de onderwereld Bierumer School
Berichten uit de onderwereld CBK Emmen
Mister Postman
Circe
Archief van verloren stromen
Velden van tijd en Ruimte
Aardse Zaken
Contact


Circe

Museumplein Bierumerschool
Geinspireerd op Circe, zij was dochter van Helios de zonnegod en werd verbannen naar het eiland Aiaiai. Daar leefde zij alleen en ontwikkelde haar toverkunsten.

Circe

Circe

Circe

Circe


Circe

Circe

Circe

Circe
Met Velden Van Tijd en Ruimte wordt in de open lucht een 'museale' plek gecreëerd. d.w.z een gebied waarbinnen zes observatie verblijven in de vorm van kleine tenten staan met alle zes een verschillend uitzicht op het land. Mensen kunnen in de 'tenten' plaats nemen en hun omgeving op een bijzondere manier ervaren en daar een waarneming over te schrijven. De ervaring heeft geleerd dat mensen vanuit de beschutting van de warme 'tent' hun omgeving anders ervaren, de geluiden worden gedempt en de blik is door de relatief kleine opening geconcentreerd.

Velden van Tijd en Ruimte

Velden van Tijd en RuimteVelden van Tijd en Ruimte

Velden van Tijd en Ruimte

Velden van Tijd en Ruimte

Velden van Tijd en Ruimte

Velden van Tijd en Ruimte

Velden van Tijd en Ruimte

Velden van Tijd en Ruimte

Berichten uit de onderwereld Bierumer School
Berichten uit de onderwereld CBK Emmen
Mister Postman
Circe
Archief van verloren stromen
Velden van tijd en Ruimte
Aardse Zaken
Contact


Aardse Zaken
Vijf jaar een vrij gehouden deel van dagelijks genoten eten en drinken, gearchiveerd op datum, daarbij een verslag van het voedsel genoteerd op repen papier van 150 x 30 cm. Het steeds veranderende voedsel is tijdens deze vijf jaar met regelmaat gefotografeerd en wordt gepresenteerd op posters van 84,1 x 118,8 centimeter.

Aardse Zaken

Aardse Zaken

Aardse Zaken

Aardse Zaken

Aardse ZakenAardse Zaken

Aardse Zaken